Podatki marynarskie - zagadnienie, które rodzi wiele wątpliwości w środowisku marynarskim

Wielu marynarzy, którzy pracują za granicą ma problemy z właściwą interpretacją przepisów, które regulują zasady rozliczania się. Wówczas pomocą służy dobry radca prawny oraz kancelaria radcowska. Informacje o nich można znaleźć m.in. w sieci.

Podatki marynarskie – kwestie prawne

W zakresie kwestii jaką stanowią podatki marynarskie kancelarie biorą pod uwagę szczególnie ustalenie sytuacji prawnej i podatkowej konkretnej osoby fizycznej. W praktyce znaczenia mają np. skomplikowane sprawy dotyczące statusu podatkowego polskich marynarzy, którzy pracują za granicą, na obcych statkach zarządzanych przez armatorów zagranicznych.

Podatki dla marynarzy stanowią trudną kwestię w środowisku prawniczym. Podatek za pracę marynarzy oraz takie kwestie jak rozliczenie podatkowe rodzin marynarzy stanowią kwestie sporne, z uwagi na fakt, że przepisy nie precyzują ich w jasny sposób, komentuje Radca Prawny Natalia Zielmachowicz. W praktyce także radcy prawni mają wiele wątpliwości interpretacyjnych, ponieważ nie istnieje jedno, uniwersalne rozwiązanie w tym zakresie.

Co istotne, istnieje obecnie wiele osób, które osiągają dochody za granicą poprzez wykonywanie pracy marynarskiej, ale nie rozliczają dochodów. Wiele osób obawia się, z kolei by nie płacić podwójnych podatków.

Błędne podejście do rozumienia kwestii jaką stanowi rozliczanie podatków marynarzy

W środowisku marynarskim panuje dość często spotykane przekonanie, że w tej grupie zawodowej nie ma konieczności rozliczania się. Marynarze uważają również, że w Urząd Skarbowy nie będzie w stanie tego zweryfikować, co jest jednak błędem. W praktyce, bowiem każdy marynarz może zostać poddany kontroli podatkowej nawet wówczas, gdy nie istnieje w bazie danych urzędu skarbowego. Ponadto każdego marynarza może zadenuncjować członek rodziny lub inna osoba, co jest dość powszechną praktyką. W ostatnich latach wiele osób pracujących na statkach polskich i zagranicznych otrzymało wezwania do urzędu, związane z kontrolą ich sytuacji zawodowej i kwestii rozliczeń podatkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here